Accueil » Notre raison d’être

Een manager heeft drie opties :

–      laksheidOmdat hij niet durft of bang is. Hij bevindt zich tussen hamer en aambeeld. Het aambeeld is stevig en de hamer slaat. Tengevolge hiervan komen de resultaten niet van de grond. Erger nog, mogelijk verslechteren ze.

–       autoritarismeAgressie en verwijten leiden soms tot vernedering, of zelfs intimidatie. Het creëert alleen vijandschappen, antagonismen en demotivatie. De energie is negatief. Onder stress en terreur lijden onze prestaties en het beheer daarvan.

–     vertrouwen… Dit is de eerste voorwaarde om met plezier te delegeren en om efficiënt en effectief te werken. Maar vertrouwen kan niet worden afgedwongen : men bouwt het op. Ten eerste tijdens werving en nadien in alle fasen van het bedrijfsleven. Dagelijks onderhoud hiervan is prioritair.

Het is deze derde optie die Spirit of Change resoluut aanmoedigt. We helpen managers en teams de voorwaarden te scheppen voor gedeeld succes.

Spirit of Change-interventies zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat :

–        ieders rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn, tot het punt dat er geen tekort is in de nood aan initiatieven, zelfs wanneer deze niet vooraf zijn bepaald,

–       een teamgeest van samenwerking en solidariteit heerst over ieder individu zodat het risico om vast te lopen in een conflict sterk vermindert,

–       iedereen in de organisatie voldoening en geluk vindt in zijn of haar autonomie en onderlinge afhankelijkheid, en elk een gedeelde visie dient die zinvol is,

–       communicatie en transparantie cruciaal blijven om zowel het individueel respect als het collectieve en individuele enthousiasme over te brengen,

–       100% van de uitwisselingen – ja, ja 100%! – resulteren in een hernieuwde motivatie. Zelfs en vooral wanneer het interview negatieve feedback genereert.

Deze derde vertrouwensoptie, die Spirit of Change u biedt om te werken, is eenvoudig en consistent. Het is duurzaam en binnen handbereik. Jij beslist om het in werking te stellen.

let’s talk about it

frederik.leloup@spiritofchange.biz
M: +32 475 562 279
Choose your moment.