Accueil » HR Metric

Dankzij PBT kan de onderneming een echt efficiënt preventiebeleid ontwikkelen dat niet alleen de werknemers maar ook hun werkgevers ten goede komt.

PBT is een tool ontwikkeld door Bright Link, spin-off van de Université Catholique de Louvain (UCLouvain) en partner van Spirit of Change. Het maakt het mogelijk om preventief en anoniem de personen met een risico op burn-out te identificeren

Doel groep

Alle medewerkers van een bedrijf (minimaal 50 werknemers) of een specifiek team.

Oplossing

PBT is een bijzonder pragmatisch instrument voor burn-outpreventie en maakt het in eerste instantie mogelijk om preventief personen te identificeren die een hoog risico lopen op een burn-out.

In tweede instantie, levert PBT een schat van informatie voor zowel de onderneming (institutionele aanpak) als voor de werknemers (individuele aanpak).

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de coördinatie van de verschillende fases die voorafgaan aan het beantwoorden van de vragenlijst en dit in nauwe samenwerking met de dienst Human Resources en/of de Preventiecomités

De combinatie van de individuele aanpak en de institutionele aanpak is eigen aan PBT en uniek. Het biedt de mogelijkheid om de effectieve burn-out gevallen binnen de onderneming te verminderen aangezien de riscopersonen vroegtijdig worden geïdentificeerd op basis van een vragenlijst die specifiek werd samengesteld voor de onderneming. Op basis van dezelfde (anoniem gemaakte) gegevens kan eveneens een echt efficiënt preventiebeleid worden uitgebouwd, aangepast aan de specifieke risico’s van de onderneming.

Betrokken Stakeholders

De medewerkers en het managementteam, ondersteund door de HR-afdeling

Bright Link-consultants.

Consultants van Spirit of Change.

Talen
Nederlands, Frans, Engels

Contact op met frederik.leloup@spiritofchange.biz
M: +32 475 562 279
Kies het moment dat bij u past