SPIRIT OF CHANGE

Geef prestatie een nieuwe dimensie

Mensen opnieuw centraal stellen binnen de organisatie, de enige weg naar sereen presteren.

De mens staat centraal in het bedrijfsleven.

U vindt dat uw teams een gebrek vertonen aan :
  • inzet
  • motivatie & bezieling
  • moed en duidelijke beslissingen
U wenst meer :
  • inzet
  • autonomie
  • verantwoordelijkheid

Wat als u nu de steun zou genieten van professionals met een schat aan succesvolle ervaring in de vaardigheden die u nodig hebt ? En dit zonder de activiteit(en) te onderbreken?

Onze werkwijze

Workshops : Begeleiding van teams via seminars, groene omgevingen en “co-solutions” workshops voor uitwisseling van middelen en ervaringen.

Coaching : Individuele of teambegeleiding. De coach vertrekt vanuit een kans of een probleem en begeleidt dan de coachee met de nodige welwillendheid door vragen te stellen en overtuigingen in twijfel te trekken, wat hem ertoe aanzet zijn gedrag en gewoonten te veranderen.

Massacommunicatie : We organiseren conferenties, projectlanceringen en grote bijeenkomsten waarvan de belangrijkste uitdaging is om de collectieve intelligentie te voeden. Met name door het in omloop brengen van de top-down en bottom-up informatie.

Via boeken, online hulpmiddelen en video’s faciliteren we het bewustzijn en leren dat de basis is van verandering

Om meer te weten

Onze klanten